Uitgangspunten

 

Afstemmen klant

AG advies schrijft haar trainingen op maat. Voorafgaand aan een training lopen wij bij voorkeur een aantal uren in uw organisatie mee. Het schrijven van een training is een coƶperatie tussen klant en AG advies.

 

Borging

Niet het leren van een kunstje, maar het vervolg is tevens waar AG advies naar kijkt. Een training, in welke vorm dan ook, is vaak de eerste aanzet tot verandering. AG advies wil graag met de klant zoeken naar een vorm om het aangeleerde te borgen. Op een dusdanige wijze zodat er een verdieping kan plaatsvinden.

 

Praktisch

De trainingen die AG advies geeft richten zich naast de theorie, veelal op de praktijk. Het zijn trainingen waarin het oefenen van vaardigheden centraal staat. Wij nodigen de deelnemers uit om te laten zien wat ze kunnen. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, AG advies stimuleert deze houding.