Trajecten

 

Kijkje in de trainingen van AG advies

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden

-Verpleegafdelingen

AG advies schoolt alle verpleegkundige teams.

Onlangs is er in dit ziekenhuis functiedifferentiatie ingevoerd.

In de scholingsdagen wordt een verdiepingslag gemaakt ten aanzien van de patiëntenzorg. Tevens richten we ons op de onderlinge samenwerking en hoe men van elkaars kwaliteiten gebruikt maakt.Aan het eind van de dag zijn er acties benoemd/beschreven die de patiëntenzorg ten goede komen. Deze worden meegenomen in een actieplan wat binnen 6 weken door de leidinggevende wordt opgesteld.

 

-Poliklinieken

AG advies heeft een traject voor de poliklinieken ontwikkeld en gegeven, betreffende klantvriendelijkheid

-Dit traject bestaat uit diverse onderdelen;

-Gluren bij de buren

-3 dagdelen scholing, waarvan 1 met een acteur

-4 reflectiebijeenkomsten

 

Een 1e aanzet om bewust te worden van je eigen gedrag is het meekijken op een andere polikliniek. Tijdens het meekijken komen vanzelf diverse aandachtspunten naar voren;

-Wachttijd in de wachtkamer en hoe daarop ingespeeld wordt.

-Het te woord staan van patiënten aan de balie

-Non-verbaal gedrag

De bevindingen worden in een 1e bijeenkomst besproken. Deze bevindingen vormen de basis voor de scholing.

Er wordt met verschillende werkvormen gewerkt; klantenspel, het maken van collages, rollenspel en het oefenen met een acteur.

Na de scholingdagen zijn er vervolgens nog 4 reflectiebijeenkomsten in kleine groepen. Hierin wordt gespiegeld op gedrag vanuit de ervaringen van de scholing en de praktijk.

 

-Verpleeg- en behandelcentra

Bejegening

AG advies heeft reeds verschillende malen meegelopen; op de verpleegafdeling, poliklinieken en bij een vakgroep van specialisten.

Aan het eind van het traject wordt een rapportage uitgebracht. Dit is het uitgangspunt geweest voor verschillende activiteiten, o.a.:

-Een themamiddag waarin de rapportage verwerkt is tot een professioneel cabaret.

-Een werkgroep die middagen met de medewerkers heeft opgezet; in de vorm van stellingen om tot reflectie en zorgafspraken komen.

-Praktische afspraken mbt patiëntenzorg.

-Prikkelende affiches die men in de eigen ruimtes ophangt.

 

Stichting Palet, Leeuwarden

De opleiding tot Persoonlijk Begeleider.

Palet is een organisatie  welke thuiszorg, langdurige intensieve verzorging, verpleging en multidisciplinaire behandeling biedt.

In oktober jl. is weer een nieuwe groep van start gegaan. Na een inhaalslag te hebben gemaakt, starten er nu zo’n 2 a 3 groepen per jaar.

De opleiding heeft zich ontwikkeld tot 10 volle lesdagen, waarvan 3 dagdelen met een acteur. Gemiddeld nemen er zo’n 15 personen deel per groep.

Tussentijds wordt contact gehouden met de opleidingscoördinator en de leidinggevenden, opdat wat men in de opleiding leert in de praktijk geborgd kan worden.

 

Zorggroep ST. Maarten, Joure en Heerenveen

Belevingsgericht Werken/Omgevingszorg

Naast de visie van Aart Pool (Vilans) heeft AG advies zich ook verdiept in de visie van dr. Anneke van der Plaats.

Zij is Sociaal Geriater en richt zich met name op de ouderen met een dementie. Bij omgevingsgericht werken gaat het om een zo gunstig en veilig mogelijke omgeving te scheppen voor de bewoners.  

Een visie die dicht bij de praktijk staat en de medewerkers concrete handvatten geeft.

Het betreft voor deze zorggroep een 3-jarig traject, waar de Belevingsgerichte zorg een onderdeel van is. Het ROC Twente is verantwoordelijk voor dit traject.

 

Stichting Atlant, de Goede Reede.

Van intra- naar extramuraal denken en werken.

 

Deze scholingen is op maat geschreven. Als startpunt heeft AG advies meegelopen in de zorg. Dit biedt al meteen veel aanknopingspunten. Het ervaren van de verschillende werkwijzen. Naast de goede zorgverlening zie ik ook punten die verbeterd kunnen worden.

De scholing is opgebouwd uit 3 dagdelen voor alle verzorgenden en 1 dagdeel voor de ondersteunende diensten. 1 Dagdeel is er geoefend met een actrice.

In deze dagdelen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

-Vraaggericht werken

-Het stellen van open vragen

-Onderhandelen en afspraken maken met de client

-Het geven van feedback

 

Coaching en supervisie

AG advies heeft diverse leidinggevenden individueel of in kleine groepjes ondersteund.

Als instrumenten naast gespreksvaardigheid gebruik ik technieken, zoals;

-R.E.T.

-Oefeningen met lichaamstaal

-Visualisaties

-Roos van Leary