Bejegening

 

AG advies heeft ervaring in het meelopen in de zorg- en dienstverlening binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen en woon-zorgcentra, gericht op de bejegening van de zorgvrager. Voorafgaand wordt duidelijk doorgesproken welke items de opdrachtgever geobserveerd wil hebben. Te denken valt aan:

  • Worden de vragen van de patiënt/cliënt gehoord?
  • Is de privacy van de patiënt/cliënt gewaarborgd?  
  • Zijn de gemaakte afspraken duidelijk voor de patiënt/cliënt?
  • Wordt de patiënt/cliënt op zijn gemak gesteld?

AG advies loopt vervolgens een aantal dagdelen mee in de zorg, neemt een kijkje in de wachtkamer of is aanwezig bij het spreekuur van de specialist. Daarna wordt een rapport opgesteld waarin de bevindingen zijn weergegeven  en worden aanbevelingen gedaan.