Belevingsgericht of vraaggericht werken

 

Gerdien Kleijn heeft als projectleider in samenwerking met Vilans het Belevingsgericht werken gestalte gegeven binnen Stichting Palet in Leeuwarden.

De ervaring leert dat veel medewerkers uit de gezondsheidszorg betrokken zijn bij cliënten/patiënten, alleen niet altijd weten hoe op een passende wijze aan te sluiten bij hen. Hoe zorg je ervoor dat én de medewerker én de klant tevreden zijn over afspraken, werkrelatie of handelingen.

AG advies leert medewerkers op een professionele manier met hun klanten in contact te komen en te blijven. Zij richt zich hierbij op alle medewerkers die direct contact hebben met de klant; van artsen, leidinggevenden tot uitvoerende medewerkers.